მეცხრამეტე საუკუნის ბოლოს, სამხრეთ საქართველოში არსებული 55 ყველის საწარმოდან 33 შვეიცარიელებს ეკუთვნოდა.