2019 წლის დეკემბერში კოლეჯის ტერიტორიაზე ყველის ქარხნის მშენებლობას ჩაეყარა საფუძველი. ქარხანა დაგეგმილია შვეიცარიული კომპანია, გრობის, მიერ, რომელიც ასევე დანადგარების მთავარი მომწოდებელია. სასწავლო ყველის ქარხანა გათვლილია 2000 ლიტრზე დღეში. ქარხანაში სტუდენტები დაამზადებენ ყველს, კარაქს, იოგურტსა და რძის სხვა პროდუქტებს.