შვეიცარიული საინჟინრო კომპანია გრობის წარმოებული დანადგარების პირველი ნაწილი 2020 წლის ნოემბერში ჩამოვიდა საქართველოში. სრული აღჭურვილობა 2021 წლის დასაწყისში ჩამოვა საქართველოში.