შვეიცარიულ აგრარულ სკოლა კავკასიაში დარეგისტრირებული აპლიკანტების საყურადღებოდ!

05/09/2021|

პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე-„ფერმერი“ და „რძის პროდუქტების წარმოება“ ძირითადი შერჩევა (გასაუბრება) და დამატებითი შერჩევა(ტესტირება) ჩატარდება 2021 წლის 13 სექტემბერს, დმანისის მუნიციპალიტეტის სოფელ სარკინეთში, შვეიცარიულ აგრარულ სკოლა კავკასიაში. თითოეული აპლიკანტის გასაუბრებისა და ტესტირებისათვის განსაზღვრული კონკრეტული დრო შეგიძლიათ იხილოთ vet.emis.ge-ზე ავტორიზაციისას. აპლიკანტი ვალდებულია, თან იქონიოს პირადობის მოწმობა და საგამოცდო ბარათი (რომელიც უნდა ამობეჭდოთ ვებ-გვერდიდან vet.emis.ge). წინააღმდეგ შემთხვევაში აპლიკანტი