კურსის ხელმძღვანელი: სოფიკო ირემაძე

ტელ.: 558 15 24 64

ელ.ფოსტა: siremadze@sasc.ge